Gauteng en Mpumalanga – Inskrywing

Persoonlike inligting:

Van

Noemnaam

Geslag Manlik Vroulik

Posadres en -kode

Telefoonnommer (Ouer)

Faks

E-pos

Eie selfoonnommer

Skool

Graad

 Ek was in 2016 op die Skolliekamp toe ek in Graad 11 was. Ek was nog nie op 'n skolliekamp nie.

Geboortedatum

Wat ek nou gaan betaal:

 Ek sal binne 24 uur die deposito (R300 of meer) betaal. Dan sal ek op die kamp die res betaal Ek sal binne 24 uur die volle kampgeld van R1,200.00 betaal Ek sal die kampgeld oor 4 maande afbetaal (R300 x 4) Ek het reeds 'n ander reëling met julle getref oor die betaling van gelde

Besonderhede indien ander reëling:

Die bedrag wat ek dus nou gaan betaal is die volgende:
R

Hoe ek nou gaan betaal:

 Ek sal die bogenoemde bedrag direk in die bankrekening inbetaal Ek sal die bewys van betaling vir Sarnia Schoeman stuur
Tel: 073 375 0939
Faks: 086 560 4025
Epos: info@skolliekampe.org.za

Bankbesonderhede:

Naam: Skolliekampe
Bank: First National Bank
Rekening nr: 62406912817
Takkode: 252445

Gebruik asb. “jou voorletters en van as verwysing

 Ek neem kennis dat In die geval van kansellasie sal R100 administrasiegelde nie terugbetaalbaar wees nie. Indien kansellasie plaasvind binne 14 dae voor die kamp, sal daar ongelukkig geen gelde terugbetaalbaar wees nie, aangesien plekke bespreek en betaal is teen dan

Datum:

 10-16 April 2017

Busvervoer:

Ek wil opklim by:

 Pretoria - R300 retoer Bronkhorstspruit - R270 retoer Witbank - R265 retoer Middelburg - R240 retoer Nelspruit - R350 retoer Ek wil nie van busvervoer gebruik maak nie

Nog iets wat ek wil sê:

Waar het jy van die Skolliekamp gehoor?