KwaZulu-Natal – Inskrywing

Persoonlike inligting:

Van

Noemnaam

GeslagManlikVroulik

Posadres en -kode

Telefoonnommer (Ouer)

Faks

E-pos

Eie selfoonnommer

Skool

Graad

Geboortedatum

Wat ek nou gaan betaal:

Ek sal binne 24 uur die deposito (R300 of meer) betaal. Dan sal ek op die kamp die res betaalEk sal binne 24 uur die volle kampgeld van R1,200.00 betaalEk het reeds 'n ander reëling met julle getref oor die betaling van gelde

Besonderhede indien ander reëling:

Die bedrag wat ek dus nou gaan betaal is die volgende:
R

Hoe ek nou gaan betaal:

Ek sal die bogenoemde bedrag direk in die bankrekening inbetaalEk sal die Sinodale kantoor in kennis stel van die datum en die presiese bedrag asook die doel van die inbetaling. Ek sal my voorletters en van as verwysing meld met die betalingEk sal vir Marlise Meter by die kerkkantoor kontak en aan haar die betalingbewys stuur
Tel: 033-345-2276
Faks: 033-345-2295
Epos: marlise@ngkzn.org.za

Bankbesonderhede:

Naam: KZN CMD
Bank: ABSA
Rekening nr: 4054396843
Takkode: 630125

Gebruik asb. “jou voorletters en van as verwysing

Ek neem kennis dat In die geval van kansellasie sal R100 administrasiegelde nie terugbetaalbaar wees nie. Indien kansellasie plaasvind binne 14 dae voor die kamp, sal daar ongelukkig geen gelde terugbetaalbaar wees nie, aangesien plekke bespreek en betaal is teen dan

Datum:

29 Junie - 8 Julie 2018

Busvervoer: (Koste: R300 retoer)

Ek wil opklim by:

Newcastle HoërskoolFort MistakeLadysmith (Wimpy)RichardsbaaiEk wil nie van busvervoer gebruik maak nie

Nog iets wat ek wil sê:

Waar het jy van die Skolliekamp gehoor?