Wie is/was Jesus?

 

Inleiding

Ons kyk hier na die vraag, Wie is Jesus? Hierdie stukkie is dalk so bietjie lank, maar aan die einde daarvan gaan jy ongetwyfeld die vraag kan antwoord: Wie IS Jesus!

Baie mense het baie verskillende idees oor wie Jesus was. Ons weet dat Jesus bestaan het en ons weet die volgende feite oor hom: Hy was ‘n Joodse man, gebore in Bethlehem, bekend as ‘n great onderwyser en ook vir wonderwerke wat Hy gedoen het. Hy is gekruisig deur die Romeinse owerhede. Sy volgelinge het geglo Hy is die Seun van God, en dat Hy uit die dood uit opgestaan het. Hulle het hierdie goeie nuus oor die wêreld heen verkondig.

Ons weet ook die volgende oor Jesus:

 • Jesus het nooit ‘n boek geskryf nie, tog bestaan daar vandag meer boeke oor Hom as oor enige ander mens.
 • Niemand in die bestaan van die wêreld kon dit nog ooit regkry dat op elke bladsy van elke koerant, tydskrif en saketransaksie, hul geboortedatum die kalender vir elke dag sou bepaal nie.
 • Geen leier het nog ooit soveel volgelinge gehad wat gewillig was om sy wil uit te voer, as juis Jesus nie. Tog het Hy nooit ‘n weermag aangevoer nie.
 • Herodes kon hom nie doodmaak nie, satan kon Hom nie verlei nie, die dood kon Hom nie vernietig nie en die graf kon Hom nie gevangene hou nie.

Jesus was ‘n mens

Jesus was ‘n mens soos ek en jy!! Hy het moeg en honger geword (joh.4:6 en matt 4:2) en ook menslike emosies ervaar soos om kwaad te word (mark.11:15-17) en lief te hê (mar. 10:21). Die vraag is egter: was Hy meer as ‘n mens, was Hy God?

Wat het Jesus van homself gesê?

As mens, het Hy ‘n paar weird dinge oor homself te sê gehad, soos onder andere:

Ek is…

 • die opstanding en die lewe
 • lig vir die wêreld
 • die weg, die waarheid en die lewe
 • die een wat sondes vergewe
 • die een wat die wêreld sal kom beoordeel
 • die Seun van God

Daar is net drie realistiese moontlikhede van iemand wat hierdie tipe goed kwyt raak:

 1. Indien die bewerings vals is, is hy ‘n gemene bedrieër
 2. Tweedens sou dit kon beteken dat hy mal was
 3. En die derde moontlikheid is dat Hy die waarheid gepraat het.

Om te bepaal watter van hierdie drie moontlikhede waar is, moet ons ondersoek instel na die getuienis wat ons oor Sy lewe het.

Watter bewyse is daar vir:

Sy onderrig? Sy werke? Sy karakter? Die vervulling van die ou testament profesieë? Sy opstanding uit die dood?

Die Nuwe Testament van die Bybel is die beste bron van inligting oor Jesus en mens sou bloot kon wegspring en daarin delf vir antwoorde. Maar wat maak die Nuwe Testament geloofwaardig of dan eerder van toepassing?

Die Nuwe Testament is beter gedokumenteer as enige ander antieke geskrifte. Manuskripte van Caeser, Tuseidides en Herodotus is alles byna 900 jaar na die tyd geskryf en daar is in meeste gevalle minder as 10 eksemplare beskikbaar. Dit is interessant dat die kenners van die klassieke tyd nie hierdie inligting betwyfel nie ten spyte daarvan dat daar so groot tydsverloop is en so min manuskripte is.

Daarenteen is die tydsverloop vanaf die gebeure in die Nuwe Testament tussen 30 en 310 jaar na dat dit gebeur het opgeteken en is daar 5000 griekse-, 10 000 latynse en 9300 ander manuskripte beskikbaar.

Buite die Nuwe Testament is daar ook bewyse van Jesus se lewe. Die romeinse geskiedkundige Tasitus en ook Suetonis het albei oor Jesus geskryf, en so ook die Joodse historikus Josefus, met ander woorde nie-Christelike bronne.

Dus, as die Nuwe Testament waar is kan ons dit met oortuiging gebruik om die vrae aan die begin van hierdie paragraaf te beantwoord.

Jesus se onderig?

Daar word gesê dat Jesus se lering of onderig die van alle ander leermeesters oortref. Een van die beste opsommings van Jesus se lering is seker die van Bernard Ramm, ‘n amerikaanse teoloog:

Dit word meer gelees, meer aangehaal, meer geniet, meer geglo en meer vertaal omdat dit die grootste woorde is wat ooit geuiter is. Die grootsheid is geleë in die suiwer geestelikheid waarmee die probleme wat in die menslike hart bons openlik, beslis en kundig aangepak word. Niemand anders se woorde het dieselfde aantrekkingskrag as Jesus s’n nie omdat niemand anders hierdie eg menslike vrae soos Jesus kan beantwoord nie. Dit is die soort woorde en die soort antwoorde wat ons van God sou verwag.

 Jesus se werke?

Jesus het gesê dat Sy wonderwerke op sigself ‘n bewys is dat ‘die Vader in My en Ek in die Vader is’ (joh. 10:38). Dink net hoe awesome dit sou wees om Jesus as pal te hê: as jy Hom na ‘n partytjie toe te nooi en die wyn raak op kan Hy gou ‘n plan maak met ‘n paar liter water en dit omskep in nog wyn (joh. 2:1-11), Hy kan iemand se piekniek kos vat en kos gee vir duisende (mark. 6:30-44), as dit nie ‘n lekker dag op die strand is nie kan Hy gou die weer verander (mark 4:35-41)

Jesus se karakter

Jesus was ‘n toonbeeld van onbaatsugtigheid, nederigheid, geluk en vriendelikheid. Sy vyande kon niks verkeerds vind in Sy lewe nie en Sy intiemste vriende het gesê dat Hy sonder sonde is.

Jesus se vervulling van Ou-Testamentiese profisieë

In Jesus se leeftyd is 332 Ou Testamentiese profisieë vervul. Enkele voorbeelde is (jes. 53) oor waar Hy sou sterwe en waar Hy begrawe en gebore sou word ( miga 5:1), en hierdie is goed waaroor geen mens beheer kan hê nie.

Jesus se opstanding

Bewyse van Jesus se opstanding uit die dood kan in joh 20 en 21 gevind word. Een van die eerste bewyse is dat Jesus se graf leeg was toe Maria Magdalena daar aangekom het. Verder het meer as 500 mense Hom gesien, Hy het saam met Sy dissipels geëet (luk. 24:42-43) en vir hulle kos voorberei (joh. 21:1-14) en ook lang gesprekke met hulle gevoer (hand. 1:3)

Om te sê dat Jesus mal of skelm was is totaal absurd aan die hand van die magdom bewyse in die lig van Sy werke, Sy onderig, Sy karakter,Sy vervulling van die Ou Testament en Sy oorwinning oor die dood.

CS Lewis het dit so opgesom:

Ons kom voor ‘n vreesaanjaende alternatief te staan. Die man van wie ons praat, was en is presies wie Hy gesê het Hy is, of so nie is Hy ‘n geestelike versteurde of iets ergers. Nou lyk dit vir my voor die hand liggend dat Hy nóg versteurd nóg besete was, en moet ek dus, hoe vreemd of vreeslik dit ook al mag lyk, saamstem dat Hy God was en is. God het in ‘n menslike gedaante neergedaal na hierdie vyandgesinde wêreld.

 

Nog leesstof by: http://whoisjesus-really.com/afrikaans/whois.htm

Leave a Reply